Ján Hubinský

Personálne logo

Logo vychádzajúce z monogramu s nenápadným odkazom na hashtag.