Logo Yaay - concept store

Vytvorenie ikony pre už existujúce logo

Značka so zvieracou podobou líšky má zachytávať typické vlastnosti horského slovenského zvieraťa. Ktoré dokáže prežiť aj v nehostinných podmienkach a zime. Spoločnosť Yaay založila dizajnový obchod v srdci Tatier a je úzko prepojená s prírodou.