PlasticPostal.eu - portál pre plastikársky priemysel

Logo pre web portál

Prvý návrh vznikol v roku 2009 a v roku 2015 prešiel miernou modernizáciu.
Logo je v rôznych verziách pre lepšiu použiteľnosť na tlačovinách a webe.
Návrh prezentácie firmy v Power pointe. Vizitky, hlavičkové papiere, reklamné plachty, Roll up a letáky na podporu predaja.