Firemný časopis NRSYS

Firemný časopis

Layout firemného časopisu. Návrh obálky a sadzba vnútorných strán. Príprava do tlače.
Formát: A4 | 74 strán
Realizované v roku 2009.