First Moment na strechu

Objednajte si strehu v zime a stavajte v lete

Kampaň na podporu predaja pre firmu Medop strechy.
Inzercia, billboardy a internetvá google reklama.
Realizované  roku 2011

Objednajte si strehu v zime a stavajte v lete

Kampaň first moment na strechu. Bonusové kupóny, inzercia,letky a internetová google reklama.
Realizované v roku 2010