Knihy pre menežérov

Obálka knihy | Zaslúžené dary predaja | Autor: Pavol Timko

Obálka ku knihe. Grafická koláž titulného obrázku. Príprava do tlače.
Formát: A5
Realizácia SK verzia v roku 2014 a CZ verzia v roku 2015.

Obálka knihy | Nevoďte firmu za ručičku | Autor: Pavol Timko

Návrh obálky a príprava do tlače.
Formát: A5
Realizácia v roku 2011.