Letáky pre Park Pilates

Leták s netradičným štvorcovým formátom

Formát 210x210 mm
realizácia r. 2011

Skladací leták

Skladací leták formát 99x210 mm
realizácia r. 2011

Brožúra s ponukou cvičení pre Pilates centrum v Žiline

Formát 2x 99x210 mm  |  realizácia r. 2014

Leták s pozvánkou na deň otvorených dverí

formát A4 obojstranne
realizácia r. 2010