Letné výpredaje v Centro Nitra

Kampaň na propagáciu letných výpredajov

Návrh vizuálu a grafická koláž. Úprava na rôzne formáty.
Formáty: Citylight | plagáty A2 a A1 | inzercia a bannery | billboardy
Realizované v roku 2011