Obálky kníh - Ján Hubinský

Obálky k motivačným knihám.
Autor: Ján Hubinský
Formát: A5

Prečítajte si čo hovorí Ján Hubinský o našej spolupráci.