Park Pilates - letáky

Obojstranné letáky na propagáciu skupinových cvičení

Formát 210x100mm
Papier: 200g
Realizované: september 2019