Ravita - pohľadnice

Vianočné pozdravy pre klientov Ravita

Pohľadnice vo formáte DL 210x100 mm
realizované v r. 2010 a 2011

Prezentácia značky a firmy Ravita

Ilustrovaná prezentácia firmy.