Tekmar

Grafický dizajn reklamných materiálov.

Spracovanie návrhov k produktovým katalógom.
Návrh loga Green line a plagáty ku kampani.
Polepy na firemné autá.

Realizované v roku 2008