Darujme.sk | bannery a socialne siete

online komunikácia Darujme.sk

Tvorba postov a titulných obrázkov na Instagram, Facebook a LinkedIn

Realizované: 2021

Posty na sociálne siete

Online prezentácia vytvorená v Google dokumentoch