StrechaOnline

Odborný informačný portál o strechách pred odborníkov aj koncového zákazníka.

Návrh dizajnu a štruktúry stránky pre strechárov.
Realizovaný v roku 2015.